Kiến Trúc Vạn An
TRƯƠNG THỊ THANH  THẢO

TRƯƠNG THỊ THANH THẢO

một cô KTS Đà Lạt đam mê thách thức và trải nghiệm, đến với Công ty với sự yêu thích kiến trúc đến vô tận