Kiến Trúc Vạn An

RIN WEDDING

với ý tưởng là một chiếc lồng chim phát sáng chứa đựng những yêu thương.

Một không gian áo cưới sáng rực ra đời, 

công trình được cải tạo từ một nhà phố cũ, giữ nguyên phần khung BTCT và bố trí lại công năng từ trong ra ngoài,

Những thành viên tham gia dự án